Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Nieuwsbrief nr. 6 - 2021

Inhoudsopgave:

  • Na 35 jaar gaat Stichting SOGA haar activiteiten beëindigen
  • Dit jaar goedgekeurde rolstoel toegankelijke winkels
  • Week van de Toegankelijkheid
  • Bureau Gelijke Behandeling liep mee met de jaarlijkse week van Toegankelijkheid
  • Bureau Gelijke behandeling
  • Iedereen doet mee! ➢ Studenten met een beperking krijgen volgend jaar overal evenveel toelage
  • Workshop ‘Toegankelijke openbare ruimten’
  • Willen jullie meestemmen voor het ViP.
  • Fietsersbond ‘Fietsers met een beperking moeten meer steun krijgen’
  • Als laatste…………..
Downloaden pdfNieuwsbrief_nr_6_2021.pdf

Van 4 t/m 8 oktober 2021 was de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte. Het streven is, dat de samenleving mensen met een functiebeperking als gelijkwaardig accepteert en daarnaar handelt. Wij, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF), staan achter hun missie, visie en doelstellingen.

pdfVerslag praktijktest Charon 7-10-21

Nieuwe liften op station Almere Centrum

In tegenstelling tot eerdere berichten worden de nieuwe liften op station Almere Centrum niet in december 2021, maar begin april 2022 in gebruik genomen. De ondersteunende constructie van de liften ten behoeve van de perrons is een complicerende factor. Daarnaast kampt ook onze aannemer, door de coronacrisis, met langere levertijden en personeelstekorten.

Uiteraard blijven we tot medio april 2022 taxi’s aanbieden aan reizigers die de liften nodig hebben om hun reis zelfstandig te kunnen maken.

Lees verder

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Voorkomt & Bestrijdt Discriminatie

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is een onafhankelijke instelling die zich richt op het voorkomen & bestrijden van discriminatie: zowel naar ras/etnische afkomst, sekse, (religieuze) overtuiging, als naar seksuele voorkeur. Ook discriminatie naar leeftijd, handicap en nationaliteit horen tot het werkterrein van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

Lees verder

uitnodiging voor onderzoek personenvervoer in gemeente

Lees verder

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline