Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Stadswandeling toegankelijkheid Stadshart Almere


wandelgroepMaandagmiddag 2 mei j.l. zijn we met een groep betrokkenen door het Stadshart van Almere gewandeld om de fysieke- en sociale toegankelijkheid van het centrum eens nader te ervaren.
In deze groep waren alle leden van de werkgroep VN-verdrag aanwezig, alsmede enkele ervaringsdeskundigen van de ABRI en SOGA. Ook het gemeenteraadslid Hassan Buyatui liep mee.

Leo Broekhuis van de SOGA had vooraf samen met de wijkregisseur Ernst Bokhorst een route uitgestippeld en leidde de groep rond.

Er werd uitleg gegeven betreffende obstakels, blindengeleidestrepen en gevaren die de doelgroep onderweg kan tegenkomen. Ook werden enkele horecagelegenheden, Utopolis en een commerciële toiletgelegenheid Todeloo bezocht.

Alle deelnemers kregen vooraf een enquêteformulier mee, dat na afloop werd verzameld en later wordt uitgewerkt.

De voorlopige conclusie van de wandeling is dat er nog wel het een
en ander schort aan de toegankelijkheid, maar dat er ook positieve ontwikkelingen zijn waar te nemen, met name bij sommige horecagelegenheiden.

image012image017image003

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.       09:00 - 15:00 uur
Woensdag 10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline