Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Inventarisatie klachten collectief vervoer

Vermoedelijk heeft u al kennis genomen van de gesignaleerde problemen met het collectief vervoer zoals in de regionale media uitgebreid is weergegeven.
Onlangs is er overleg gevoerd tussen de gemeente Almere en aan aantal organisaties die geregeld gebruik maken van de deeltaxi.

Omdat een reëel beeld te krijgen over het aantal klachten is besloten alle klachten te inventariseren met bijgaand formulier tot en met 31 december van dit jaar.
Daarna kunnen wij een analyse maken over de aard en omvang van de klachten in relatie tot het aantal gereden ritten. Wij verzoeken u pdfbijgaand_formulier.pdf in te vullen en zo aan ons onderzoek mee te werken.
Doel is samen met de gemeente en het uitvoerende taxibedrijf de kwaliteit te meten en zo nodig te verbeteren.

 

Klachten over deeltaxivervoer direct per mail versturen aan het taxibedrijf

En tegelijk een kopie aan de gemeente Almere, Peter Tiesema,
én het Almeers Platform Particulier Initiatieven (APPI)

Namens Paul Offerman:
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Stichting WoonMere
Secretariaat: Paul H.M. Offerman

logo stichting woonmere

Sportmark 77
1355 KE Almere
Tel:   036 5470990
Fax:  036 5470991
Mob: 06 19264140
www.woonmere.nl

Bezoekadres:
Nederlandstraat 2
1363 DB  Almere-Poort

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline