Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

SOGA stimuleringsprijs de “DREMPEL” in een nieuw jasje

Sinds 1986 reikt de Stichting SOGA een jaarlijkse stimuleringsprijs uit onder de naam de “Drempel”.

De prijs gaat gepaard met een oorkonde en een plaquette en wordt tijdens een feestelijk samenzijn uitgereikt.

De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor mensen met een handicap en daardoor drempels verwijdert.

Na twintig keer onder de naam “Drempel” te zijn uitgereikt is de SOGA van mening dat het tijd wordt voor een nieuwe, meer bij deze tijd passende, naam. Vanaf 2017 wordt de nieuwe naam:

SOGA TOEGANKELIJKHEIDSPRIJS 2017 ( 2018, 2019 enz.)

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.       09:00 - 15:00 uur
Woensdag 10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline