Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

SOGA Toegankelijkheidsprijs 2018

De toegankelijkheidsprijs wordt ieder najaar uitgereikt aan een gebouw of instelling met de bedoeling om de bewoners van Almere er op te wijzen dat toegankelijkheid belangrijk is voor minimaal 15% van de inwoners van Almere.

De prijs is ervoor bedoeld om in de publiciteit te treden en zodoende een goede toegankelijkheid en inclusie in een breed daglicht te zetten, om de ontvanger en de SOGA in de publiciteit te brengen en daardoor meer bekendheid te verwerven. Eigenlijk een win - win
situatie.
pdfSOGA_Toegankelijkheidsprijs_2018.pdf

De SOGA reikt deze toegankelijkheidsprijs al voor het 22e jaar uit en dit jaar aan Corrosia. Hanneke Dekter van de Nieuwe Bibliotheek zal de prijs namens de vijf bewoners, t.w. Grandcafé Roest, Buurtzorg de Schoor, Nieuwe Bibliotheek, Wijkteam gemeente en het Theater, in ontvangst nemen,

Het gebouw Corrosia is sinds enkele jaren gerenoveerd en kan worden beschouwd als een parel voor Almere-Haven. Er is extra zorg besteed aan de toegankelijkheid en wij als SOGA zijn bij een keuring onder de indruk geraakt hoe mensen met een beperking het gebouw probleemloos kunnen gebruiken. Zo zou ieder gebouw in de gemeente moeten zijn!

Voorts valt het op hoe probleemloos de vijf instellingen van Corrosia gebruik maken. Alles loopt in elkaar over en iedere ruimte wordt gebruikt alsof het nooit anders is geweest. Meer kun je als gemeenschap niet wensen.

Wethouder Jerzy Soetekouw zal op vrijdag 16 november 2018 om 14:00 uur de SOGA Toegankelijkheidsprijs inclusief certificaat, namens de SOGA, uitreiken aan Hanneke Dekter

Corrosia Grand Café Roest Markt 43 Almere Inloop vanaf 13:45 uur.

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.       09:00 - 15:00 uur
Woensdag 10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline