Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Actueel

Inventarisatie toegankelijkheid stations Almere voor reizigers met beperkingen 2019

Deze enquête is opgesteld door Stichting SOGA Almere en de Werkgroep ViP (VN-Verdrag Handicap in de Praktijk)

Deze enquête is bedoeld om de toegankelijkheid van alle NS-Stations in Almere voor reizigers met beperkingen te inventariseren en daarmee verbeterpunten in kaart te brengen.

Deze verbeterpunten zullen dan vervolgens via de diverse werkgroepen worden aangeboden aan de gemeente Almere, NS, ProRail en andere betrokken partijen.

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline