Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Oefenen met een stemmal tijdens de Europese verkiezingen

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese verkiezingen.

Op maandag 20 mei 2019 kan bij Visio Almere geoefend worden met het stemmen met een stemmal. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen om dit door te laten gaan. Wij raden iedereen aan om dit te doen. Het is een hele beleving. 

Er kan worden geoefend tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Het adres is:
Kon. Visio Almere
p/a Juan Grisstraat 50
1328 SV Almere

Op het stembureau in het Stadhuis van Almere wordt een speciaal stemhokje ingericht voor blinden en slechtzienden. Er kan gestemd worden met een stemmal en als het goed is er ook geluidsondersteuning. Ook is er hulp aanwezig.

Het adres van het Stadhuis is:
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere

Woon je in een andere gemeente? En wil je ervaren hoe het is om als blinde of slechtziende te stemmen met de nieuwe stemhulpmiddelen? Vraag dan bij je gemeente een kiezerspas aan.

Mensen met een volledige visuele beperking kunnen op 23 mei 2019 stemmen op het Stadhuis. Dit is als volgt voor jullie ingericht:

  • Gastvrouwen en -heren, en ook de beveiligingsmedewerkers begeleiden je graag naar de aanmeldtafel en het stemhokje in de centrale hal van het stadhuis.
  • Er is een soundbox en stem-mal in het stemhokje. Vanuit de soundbox leest een stem de partijen en kandidaten voor. Deze stem geeft ook instructies over hoe het stembiljet ingevuld kan worden met de mal die hier overheen ligt. De mal is een houten omhulsel dat om het stembiljet heen zit. Door gaatjes die in de mal zitten, kan het juiste bolletje ingekleurd worden op het stembiljet.
  • De voorzitter en twee stembureauleden (ambtenaren van de gemeente) hebben een opleiding gevolgd, zodat de juiste begeleiding kan worden gegeven als dat nodig is.

Voor inwoners met een beperkte visuele beperking ligt op alle stembureaus een speciale loep. Deze loep voldoet aan de eisen van de Oogvereniging.

 

Meldpunt voor toegankelijke verkiezingen

Dit jaar moeten stemlokalen 100% toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt positieve en negatieve ervaringen delen via het  Meldpunt Onbeperkt stemmen

  

 

Met vriendelijke groeten,

namens het kernteam Flevoland

Ina Helderman - Voorzitter

Johan de Visser - Communicatieve Zaken

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.       09:00 - 15:00 uur
Woensdag 10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline