Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Veilig vervoer rolstoelen

welzorg

Veilig vervoer rolstoelen

De regels en afspraken rondom het vervoer van rolstoelen in een taxi zijn vastgelegd in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittende (Code VVR).

In oktober 2017 is een nieuwe Code VVR geïntroduceerd waarin op een beknopte manier staat beschreven welke afspraken dit zijn.

Het uitgangspunt van de Code VVR is dat iedereen in de taxibus zo veilig mogelijk wordt vervoerd. De veiligste zitplaats is op een gewone stoel in de taxi. Daarom is het aan te raden om, indien mogelijk, over te stappen van rolstoel naar gewone stoel.

Als dit niet mogelijk is en de rolstoel als zitplaats wordt gebruikt is een belangrijke afspraak vastgelegd in de Code VVR: alle rolstoelen die gebruikt worden als zitplaats in de taxi moeten voldoen aan de crashtest norm (ISO 7176-19). Rolstoelen die hieraan voldoen zijn herkenbaar aan 4 stickers met een haaksymbool. Deze 4 stickers zitten op de plaats waar de bevestigingshaken van de taxi worden bevestigd.

bevestigingshaken

De taxi chauffeur controleert op de aanwezigheid van de stickers en kan (moet) de klant weigeren als de rolstoel geen stickers heeft.

Het overgrote deel van de rolstoelen in Nederland voldoen aan de crashtest norm en zijn in het bezit van de stickers. Het kan zijn dat in de loop van de tijd door slijtage de stickers niet meer aanwezig zijn. Ook zijn niet alle stickers direct goed zichtbaar. Er zijn verschillende kleuren stickers.

Verlenging overgangsregeling

Om ervoor te zorgen dat alle klanten, die de rolstoel als zitplaats gebruiken tijdens taxivervoer, in het bezit zijn van een gecrashteste rolstoel is een overgangsregeling ingesteld. Deze overgangsregeling liep af op 1 juli 2019. Vanaf dat moment moeten alle rolstoelen die als zitplaats in de taxi worden gebruikt voldoen aan de ISO norm en herkenbaar met de 4 haaksymboolstickers.
Dit bleek echter niet haalbaar en is besloten de overgangstermijn te verlengen naar 1 juli 2020.

Op deze manier is er meer tijd om de klanten van de juiste rolstoel te voorzien. Klanten worden niet onnodig geweigerd of doorverwezen naar alternatief vervoer.
Let op: een rolstoel die gebruikt wordt als zitplaats in de taxi moet vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de ISO norm

De komende periode gaat Welzorg gebruiken om u verder te informeren over veilig vervoer. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

codevvr

Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 07:30 - 19:00 uur en op zaterdag van 09:00 - 18:00 uur.
Tel: 088-00.16.700

WhatsApp: 06.22.41.58.70

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline