Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Beste allen

Beste allen,

De fa. Salders ziet het ook als hun verantwoordelijkheid om de richtlijn van het RIVM te volgen bij de uitvoering van het Wmo-collectief vervoer/de deeltaxi. Dat uit zich in een aantal maatregelen voor het vervoer zelf en uiteraard ook een aantal verzoeken aan de reizigers. 
Dit alles verwoord in bijgaand document, dat tot stand is gekomen in goede en snelle samenwerking met enkele leden van de klankbordgroep, de fa. Salders en de gemeente.
Dank hiervoor.

Aan de fa. Salders is voorgesteld dit te communiceren intern, op hun website en aan vervoersgerechtigden waarvan hun mailadres bekend is.
Vanuit de gemeente worden alle Wmo-consulenten op de hoogte gebracht.

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline