Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Centraal Station van Almere wordt verbouwd

Provincie Flevoland, de NS en ProRail zijn een samenwerking aangegaan om het Centraal Station van Almere en haar omgeving ingrijpend te verbouwen. Op maandag 5 oktober gaat het werk van start. Station Almere Centrum wordt tussen 5 oktober 2020 tot en met 3 december 2021  vernieuwd. Ook de liften worden vervangen. Hierdoor is het station niet tot minder goed bereikbaar voor reizigers die hiervan afhankelijk zijn. pdfCentraal_Station_van_Almere_wordt_verbouwd.pdf

Reizigers voor wie reizen per trein uitsluitend mogelijk is met behulp van een lift op het station, kunnen gebruik maken van een taxi van vervoersbedrijf Transvision. Deze brengt de reiziger(s) dan naar station Almere Poort of Almere Buiten. Reizigers kunnen deze taxi telefonisch of per mail vooraf regelen.                  

De kosten worden vergoed.

Telefonisch: 010-30.35.744          
E-mail:   
Doe dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de reis. Het vervoersbedrijf Transvision kan u zo op tijd helpen. 

Ter plekke op station Almere Poort of Almere Buiten een taxi regelen kan ook. De telefonist geeft aan hoe laat de taxi dan mag worden verwacht. Wel moet er rekening gehouden worden met maximaal 30 minuten extra reistijd.

De liftafsluitingen op een rijtje:

  • lift (Centrumzijde) perron spoor 3 en 4 : van 5 oktober 2020 t/m 28 mei 2021
  • lift (WTC-kant) perron spoor 1 en 2 : van 13 april 2021 t/m 3 december 2021     

Geen liften van 13 april t/m 28 mei  2021

Wilt u meer weten ?

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de site van Almere:      almere.nl/stationalmerecentrum.  

Binnenkort volgt er meer publieksinformatie over hoe tot eind 2021 in vijf opeenvolgende bouwstappen het station vernieuwd gaat worden.

Indien u vragen heeft over de verbouwing van het station, dan kunt u contact opnemen met ProRail via het algemene telefoonnummer van de ProRail 0800.776.72.45 of u kunt vanaf begin oktober gebruik maken van het tweewekelijks spreekuur op donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur met de omgevingsmanager van aannemer Hegeman, Inéz Meyer.  In verband met corona is spontaan even inlopen lastig, daarom vragen wij, indien u hiervan gebruik wenst te maken, een afspraak te maken via
U ontvangt dan een bevestigingsmail en een tijdslot.

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline