Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Cursus of EHBO op Maat voor mensen met een lichamelijke beperking

Het aanbod betreft:

*ofwel een  snelcursus EHBO (4 uur)
De cursus behandelt de meest voorkomende ongevallen: brandwonden, verslikking, vergiftiging, huidwonden, bewusteloosheid, letsel aan spieren, botten en gewrichten en tenslotte bloedingen pdfRode Kruis aanbod voor mensen met een lichamelijke beperking Almere

*ofwel een basiscursus EHBO (8 uur) In deze cursus komt naast bovengenoemde onderwerpen ook hartstilstand en het gebruik van de AED aan bod.
De cursus wordt Op Maat gemaakt: er is voor mensen met een lichamelijke  beperking extra tijd nodig voor het oefenen met bepaalde EHBO vaardigheden. Daarmee wordt rekening gehouden. 

Waar
De cursus wordt aangeboden in het kantoor van Rode Kruis Almere. De cursus waarvoor de meeste belangstelling bestaat zal doorgang vinden. Dit zodra de situatie rond COVID het toelaat.

Groepsgrootte
Aan de cursus kunnen max 10 personen deelnemen 

Certificering
Na afloop wordt een Certificaat uitgereikt.

Kosten
Dankzij een donatie van modeconcern Zara kan de cursus gratis worden
aangeboden.

Belangstelling?
U kunt een mail sturen naar Helma Brouwer van het Rode Kruis

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline