Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Uitnodiging deelname project Inclusieve Openbare Ruimte

Afbeelding1

Uitnodiging om deel te nemen aan het project Inclusieve Openbare Ruimte, over toegankelijkheid van straten voor voetgangers.

Maatregelen om afstand te houden op straat. Snelle scooters, fietsen, geruisloze elektrische auto's. Bushaltes, verwarrende of gevaarlijke oversteekplaatsen. Geblokkeerde stoepen, lage takken, gevaar voor uitglijden en struikelen. Pleinen en straten die moeten worden gedeeld met auto’s of met andere voetgangers die op hun telefoon kijken. Slechte bewegwijzering, verlichting, lawaai, dampen. Wegwerkzaamheden. Enzovoorts!

Afbeelding2

Vindt u straten en trottoirs in Almere moeilijk te gebruiken?

Hebt u dat gemeld bij de gemeente?

Hebt u erover nagedacht juridische stappen te ondernemen?

Hebt u geprobeerd de gemeente of de overheid te overtuigen om dit soort dingen te verbeteren?

Dit project onderzoekt de problemen die worden veroorzaakt door de ongelijke toegang tot straten in tien steden over de hele wereld en de manier waarop de wet en de overheid dat geregeld hebben. We willen graag uw ervaringen horen met ontoegankelijke of moeilijk begaanbare straten, pleinen en trottoirs in Almere. Ook zijn we benieuwd naar de redenen waarom u deze situaties wel of niet heeft
gemeld of aangepakt.

We zijn vooral op zoek naar informatie van mensen met een beperking, van ouderen en van ouders of verzorgers. Als u tot een van die groepen behoort en telefonisch of online geïnterviewd wilt worden, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Naast een interview krijgt u de kans om op andere manieren bij het project betrokken te raken. We willen graag contact met u houden terwijl we werken aan adviezen, richtlijnen en instrumenten. Ook willen we u in contact brengen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Het doel is om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Met behulp van de informatie die u ons geeft willen we steden inclusiever maken.

Als u bereid bent uw ervaringen in een interview te delen, mail ons dan op 
Of bel 06-47410429
Met vriendelijke groet,
Dick Houtzager
Projectleider
Edwin L. de Vos
Lokale onderzoeker
06-47410429
https://disabilitystudies.nl/onderzoek/inclusieve-openbare-ruimte

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline