Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Afspraken Corona virus deeltaxi Almere

Almere, 23 maart 2020

De uitbraak van het Coronavirus en het hoge besmettingsgevaar raakt ook de uitvoering van het WMO vervoer(deeltaxi) in onze regio. Onze inzet is erop gericht om verdere verspreiding van het virus in Flevoland te voorkomen. Taxi Salders volgt de RIVM richtlijn.

In de uitvoering van het deeltaxivervoer in Almere volgt Taxi Salders de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Maatregelen om besmetting in taxi zoveel mogelijk te voorkomen.

Indien u wordt opgehaald door een taxibus dan worden er maximaal 2 passagiers vervoerd en is de afstand tussen de 2 passagiers 1,5 meter.

Indien u wordt opgehaald door een personenauto, dan bent u de enige reiziger in de taxi en dient u rechts achterin plaats te nemen. Betaal niet contant maar vraag de telefoniste uw rit op rekening te laten rijden. Dit om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden. Chauffeurs van Taxi Salders mogen geen fysiek contact met u hebben voor, tijdens en na de rit.

Lees verder

Beste allen

Beste allen,

De fa. Salders ziet het ook als hun verantwoordelijkheid om de richtlijn van het RIVM te volgen bij de uitvoering van het Wmo-collectief vervoer/de deeltaxi. Dat uit zich in een aantal maatregelen voor het vervoer zelf en uiteraard ook een aantal verzoeken aan de reizigers. 
Dit alles verwoord in bijgaand document, dat tot stand is gekomen in goede en snelle samenwerking met enkele leden van de klankbordgroep, de fa. Salders en de gemeente.
Dank hiervoor.

Aan de fa. Salders is voorgesteld dit te communiceren intern, op hun website en aan vervoersgerechtigden waarvan hun mailadres bekend is.
Vanuit de gemeente worden alle Wmo-consulenten op de hoogte gebracht.

Nieuwsbrief nr.1 januari 2020

Inhoudsopgave:

 • De aftrek van zorgkosten over het jaar 2019
 • Rolstoelvriendelijke vakantieparken
 • Oogcafé
 • Links voor blinden en slechtzienden
 • Sociale zekerheid: wat verandert er in 2020
 • Nieuw fietspad De Grote trap verbindt Almere met Zeewolde
 • Uitnodiging Parkinson Café Almere
 • De Belastingaangifte 2019
 • Zorgkosten 2019 terug via de belasting

Downloaden pdfNieuwsbrief_nr.1_2020.pdf

Nieuwsbrief nr.6 november - december

Inhoudsopgave:

 • Rolstoel toegankelijke winkels, restaurants en gebouwen
 • Dit jaar goedgekeurde winkels, restaurants en gebouwen
 • SOGA Toegankelijkheidsprijs voor LeerWerkLab Kwintes
 • Kabinet stimuleert nieuwe woonvormen voor ouderen met PGB
 • Belangenbehartigers: positie van mensen met een beperking verslechterd
 • Alle medewerkers van de SOGA wensen u…..

Downloaden pdfNieuwsbrief_nr._6_2019.pdf

Nieuwsbrief nr.5 september - oktober

Inhoudsopgave:

 • Rolstoeltoegankelijke winkels/restaurants/gebouwen
 • Bospercelen rond natuurbelevingscentrum Oostvaarders
 • Patiëntenorganisaties eisen landelijke aanpak problemen hulpmiddelen
 • Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken
 • Pgb-tarieven bij gemeenten moeten ook toereikend zijn
 • Welkom bij Fietsmaatjes Almere

Downloaden pdfNieuwsbrief_nr_5_2019.pdf

Veilig vervoer rolstoelen

welzorg

Veilig vervoer rolstoelen

De regels en afspraken rondom het vervoer van rolstoelen in een taxi zijn vastgelegd in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittende (Code VVR).

In oktober 2017 is een nieuwe Code VVR geïntroduceerd waarin op een beknopte manier staat beschreven welke afspraken dit zijn.

Lees verder

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.       09:00 - 15:00 uur
Woensdag 10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline