Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte.

Steffie legt corona eenvoudig uit

De makers van Steffie hebben samen met de Rijksoverheid een nieuwe stapsgewijze uitleg over het coronavirus gemaakt. De eenvoudige website is te vinden op corona.steffie.nl. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en andere kwetsbare doelgroepen.

Lees verder

Supportbeurs 2020 Utrecht verplaatst door coronavirus

Update maatregelen coronavirus

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus in Nederland en de aanvullende maatregelen van het kabinet, wordt de beurs Support die van 13 t/m 16 mei zou plaatsvinden in Jaarbeurs in Utrecht verplaatst naar 21 t/m 24 oktober 2020.

Lees verder

Beste allen

Beste allen,

De fa. Salders ziet het ook als hun verantwoordelijkheid om de richtlijn van het RIVM te volgen bij de uitvoering van het Wmo-collectief vervoer/de deeltaxi. Dat uit zich in een aantal maatregelen voor het vervoer zelf en uiteraard ook een aantal verzoeken aan de reizigers. 
Dit alles verwoord in bijgaand document, dat tot stand is gekomen in goede en snelle samenwerking met enkele leden van de klankbordgroep, de fa. Salders en de gemeente.
Dank hiervoor.

Aan de fa. Salders is voorgesteld dit te communiceren intern, op hun website en aan vervoersgerechtigden waarvan hun mailadres bekend is.
Vanuit de gemeente worden alle Wmo-consulenten op de hoogte gebracht.

Nieuwsbrief nr.1 januari 2020

Inhoudsopgave:

 • De aftrek van zorgkosten over het jaar 2019
 • Rolstoelvriendelijke vakantieparken
 • Oogcafé
 • Links voor blinden en slechtzienden
 • Sociale zekerheid: wat verandert er in 2020
 • Nieuw fietspad De Grote trap verbindt Almere met Zeewolde
 • Uitnodiging Parkinson Café Almere
 • De Belastingaangifte 2019
 • Zorgkosten 2019 terug via de belasting

Downloaden pdfNieuwsbrief_nr.1_2020.pdf

Nieuwsbrief nr.6 november - december

Inhoudsopgave:

 • Rolstoel toegankelijke winkels, restaurants en gebouwen
 • Dit jaar goedgekeurde winkels, restaurants en gebouwen
 • SOGA Toegankelijkheidsprijs voor LeerWerkLab Kwintes
 • Kabinet stimuleert nieuwe woonvormen voor ouderen met PGB
 • Belangenbehartigers: positie van mensen met een beperking verslechterd
 • Alle medewerkers van de SOGA wensen u…..

Downloaden pdfNieuwsbrief_nr._6_2019.pdf

Nieuwsbrief nr.5 september - oktober

Inhoudsopgave:

 • Rolstoeltoegankelijke winkels/restaurants/gebouwen
 • Bospercelen rond natuurbelevingscentrum Oostvaarders
 • Patiëntenorganisaties eisen landelijke aanpak problemen hulpmiddelen
 • Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken
 • Pgb-tarieven bij gemeenten moeten ook toereikend zijn
 • Welkom bij Fietsmaatjes Almere

Downloaden pdfNieuwsbrief_nr_5_2019.pdf

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline