Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

SOGA Toegankelijkheidsprijs

Ieder najaar in november of december wordt de Toegankelijkheidsprijs uitgereikt.

De prijs is bedoeld voor stichtingen, horecabedrijven, andere publieke- of onderwijsinstellingen en wordt zo meestal uitgereikt door een wethouder of de burgemeester.

De prijs wordt al meer dan twintig jaar uitgereikt. De keuze wordt gemaakt na breed overleg binnen de SOGA.

Belangstellenden of vertegenwoordigers van genoemde doelgroepen, kunnen bij de SOGA hun voorkeur voor een mogelijke uitreiking bekendmaken.

Inloopspreekuur

Iedere donderdag tussen 10:30 en 13:00 uur kunt u bij de SOGA terecht omtrent al uw vragen in het kader van de WMO

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:
maandag:  9.00 tot 12.00 uur
dinsdag: 9.00 tot 15.00 uur
woensdag: 9.30 tot 13.00 uur
donderdag: 9.00 tot 15.00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline