Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Draaiboek calamiteiten leerlingenvervoer Almere

Er is vanaf heden een draaiboek calamiteiten leerlingenvervoer in en om Almere.

Het draaiboek heeft betrekking op de Almeerse leerlingen die gebruik maken van het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer, in de vorm van besloten busvervoer of het vervoer per taxibus, taxi of rolstoeltaxi.

Onder calamiteiten in dit draaiboek worden verstaan:
1 - Ernstige verkeersongevallen waarbij voertuigen zijn betrokken die uitvoering geven aan het leerlingenvervoer en waarbij sprake is van persoonlijk letsel bij leerlingen of behoefte aan psychosociale hulp.
2 – Zeer slechte weersomstandigheden, zoals ijzel, hevige sneeuwval, storm, enz., of de aankondiging daarvan middels een officieel weeralarm.
3 – Andere omstandigheden die de uitvoering van het leerlingenvervoer ernstig hinderen of ontregelen.

Het draaiboek heeft tot doel, dat er een snelle besluitvorming is te waarborgen met betrekking tot calamiteiten en er voor te zorgen dat alle betrokkenen zo goed mogelijk worden geïnformeerd over een calamiteit en hoe deze wordt afgehandeld, en te waarborgen dat er opvang is voor leerlingen die als gevolg van een calamiteit (tijdelijk) niet kunnen worden vervoerd, totdat de leerlingen kunnen worden overgedragen aan hun ouders of verzorgers.

Dit is een enorme vooruitgang in het leerlingenvervoer van Almere waarvoor Dick Vlasblom (voorzitter van de werkgroep leerlingenvervoer van de SOGA), de gemeente (afd. DMO leerlingenvervoer) enorm dankbaar is.

Ondanks deze goede ontwikkeling blijft het natuurlijk altijd nog de verantwoordelijkheid van de ouders om telefonisch bereikbaar te zijn, wat helaas vaak niet het geval is. Tegenwoordig vervangen mensen net zo vaak hun mobiele nummer als hun schoenen maar verzuimen die wijziging door te geven aan de gemeente en of vervoerder.

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline