Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Wat is SOGA

SOGA staat voor Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

  • Stichting SOGA is een vrijwilligersorganisatie en bestaat sinds 1986. Zij behartigt de collectieve belangen van mensen in de gemeente Almere met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte. Het streven is, dat de samenleving mensen met een functiebeperking als gelijkwaardig accepteert en daarnaar handelt. Dat gebeurd op verschillende manieren.
  • Zo vormt stichting SOGA met een aantal Almeerse gehandicapten- en patiëntenorganisaties een platform, de "Stichtingsraad", waar de gezamenlijke problemen worden besproken en zo mogelijk tot een oplossing gebracht.
  • Daarnaast beschikt Stichting SOGA over "werkgroepen" die onderzoek verrichten of op een andere manier actief zijn. Stichting SOGA kan de gemeentelijke instanties, instellingen en organisaties gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
  • Het is ook mogelijk de hulp van stichting SOGA in te roepen bij vragen, klachten en problemen. Deze hulp bestaat deels uit doorverwijzing naar de daarvoor geëigende adressen en deels uit eigen actie.

De Stichtingsraad

De Stichtingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van plaatselijke gehandicaptenorganisaties en patiëntenverenigingen.
U kunt deze direct bereiken door op de blauw gekleurde tekst te klikken.
De aangesloten organisaties zijn:

Lees verder

Inloopspreekuur WMO

De SOGA is de officiële gesprekspartner naar de gemeente toe voor de afhandeling van klachten inzake de WMO wetgeving.
Iedere donderdag tussen 10:30 en 13:00 uur kunt u bij de SOGA terecht omtrent al uw vragen in het kader van de WMO.

Lees verder

Bestuur

Zoals elke stichting heeft ook Stichting SOGA een bestuur.
Dit bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie.

Het bestuur wordt gevormd door:

Helma Berkenbos – voorzitter
Johan de Visser – secretaris
Koos Buysman – penningmeester
Leo Broekhuis – algemeen bestuurslid, coördinator werkgroep Toegankelijkheid
Joke Wout – algemeen bestuurslid

Stichtingsraad:
Hans Hobijn - Voorzitter Stichtingsraad

Inloopspreekuur

Iedere donderdag tussen 10:30 en 13:00 uur kunt u bij de SOGA terecht omtrent al uw vragen in het kader van de WMO

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:
maandag:  9.00 tot 12.00 uur
dinsdag: 9.00 tot 15.00 uur
woensdag: 9.30 tot 13.00 uur
donderdag: 9.00 tot 15.00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline