Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Bestuur

Zoals elke stichting heeft ook Stichting SOGA een bestuur.
Dit bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie.

Het bestuur wordt gevormd door:

Helma Berkenbos – voorzitter
Johan de Visser – secretaris
Koos Buysman – penningmeester
Leo Broekhuis – algemeen bestuurslid, coördinator werkgroep Toegankelijkheid
Joke Wout – algemeen bestuurslid

Stichtingsraad:
Hans Hobijn - Voorzitter Stichtingsraad

Inloopspreekuur

Iedere donderdag tussen 10:30 en 13:00 uur kunt u bij de SOGA terecht omtrent al uw vragen in het kader van de WMO

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:
maandag:  9.00 tot 12.00 uur
dinsdag: 9.00 tot 15.00 uur
woensdag: 9.30 tot 13.00 uur
donderdag: 9.00 tot 15.00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline