De werkgroepen

De werkgroepen vervullen bij Stichting SOGA een zeer belangrijke rol.
Zij hebben stuk voor stuk te maken met het gehandicaptenbeleid van de Gemeente Almere.
Sommige doen onderzoek en rapporteren daarover naar de gemeentelijke instanties, een ander houdt zich bezig met de
"Wet Maatschappelijke Ontwikkeling" (WMO) en de uitvoering daarvan door de Gemeente Almere. Stichting SOGA heeft ten aanzien van het gemeentelijke gehandicaptenbeleid immers een adviserende en controlerende taak. Alle werkgroepen kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven.

Het gezamenlijke Werkgroepoverleg is de plaats waar alle vrijwilligers en het bestuur elkaar ontmoeten. Men houdt elkaar op de hoogte van de afzonderlijke ervaringen en er worden voorstellen voor het SOGA-beleid ontwikkeld. Op de werkgroeppagina's vind u meer informatie over de verschillende actieve werkgroepen binnen Stichting SOGA.

Toegankelijkheid

Mensen met een beperking (lichamelijk, horen, zien en geestelijk), willen volop meedoen in het maatschappelijk leven. Dat betekent dat men individueel en zonder hulp van anderen zich vrijelijk moet kunnen bewegen, met rolstoel of scootmobiel, met de blindengeleidehond of hulphond of met andere toegevoegde hulpmiddelen.

Lees meer...

Automatisering

De werkgroep Automatisering houdt zich bezig met het beheer, onderhoud en vernieuwen van het netwerk en alle hierop aangesloten apparaten van stichting SOGA. Tevens doet de werkgroep Automatisering onderhoud en aanpassingen aan de website van stichting SOGA.

SOGA Nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op de SOGA Nieuwsbrief door gebruik te maken van het CONTACT formulier met vermelding ABONNEMENT NIEUWSBRIEF, voor het formulier
klik hier.

Inloopspreekuur

Iedere donderdag tussen 10:30 en 13:00 uur kunt u bij de SOGA terecht omtrent al uw vragen in het kader van de WMO, lees hier voor meer informatie.

SOGA Activiteiten

Klik op een van onderstaande regels voor meer informatie.

Copyright © 2018 Stichting SOGA