Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

De werkgroepen

De werkgroepen vervullen bij Stichting SOGA een zeer belangrijke rol.
Zij hebben stuk voor stuk te maken met het gehandicaptenbeleid van de Gemeente Almere.
Sommige doen onderzoek en rapporteren daarover naar de gemeentelijke instanties, een ander houdt zich bezig met de
"Wet Maatschappelijke Ontwikkeling" (WMO) en de uitvoering daarvan door de Gemeente Almere. Stichting SOGA heeft ten aanzien van het gemeentelijke gehandicaptenbeleid immers een adviserende en controlerende taak. Alle werkgroepen kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven.

Het gezamenlijke Werkgroepoverleg is de plaats waar alle vrijwilligers en het bestuur elkaar ontmoeten. Men houdt elkaar op de hoogte van de afzonderlijke ervaringen en er worden voorstellen voor het SOGA-beleid ontwikkeld. Op de werkgroeppagina's vind u meer informatie over de verschillende actieve werkgroepen binnen Stichting SOGA.

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline