Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere

Toegankelijkheid

Mensen met een beperking (lichamelijk, horen, zien en geestelijk), willen volop meedoen in het maatschappelijk leven. Dat betekent dat men individueel en zonder hulp van anderen zich vrijelijk moet kunnen bewegen, met rolstoel of scootmobiel, met de blindengeleidehond of hulphond of met andere toegevoegde hulpmiddelen.

De werkgroep Toegankelijkheid toetst de toegankelijkheid van gebouwen (in en om gebouwen) en de openbare ruimte (openbare weg, parken, pleinen etc.) op basis van;

Bereikbaarheid, o.a. paden, bushaltes, wegen en miva-parkeerplaatsen. Dus van aankomst tot toegang.

Toegankelijkheid, o.a. drempels, doorgangen, hellingen, liften en miva-toiletten. Dus het vrijelijk kunnen bewegen binnen gebouwen en openbare ruimte.

pdfRolstoeltoegankelijke_restaurants.pdf

pdfRolstoeltoegankelijke_winkels_en_gebouwen.pdf

Bruikbaarheid, De vraag of mensen met een beperking zich zelfstandig kunnen redden. Zoals mag mijn blindengeleidehond of hulphond mee naar binnen? Kan ik overal bij? Moet mijn scootmobiel buiten of in de hal blijven staan? Enz.

Overleg over toegankelijkheid wordt door de werkgroep gevoerd met diverse partijen, zoals gemeentelijke instellingen en andere betrokken instanties en ook worden klachten over toegankelijkheid zorgvuldig afgehandeld. De werkgroep werkt op basis van het ITS creteria (Internationaal Toegankelijkheids Symbool).

Vragen over Toegankelijkheid kunnen altijd aan de SOGA worden gericht en zullen zoveel mogelijk naar tevredenheid worden opgelost.

Inloopspreekuur

Voor vragen betreffende de WMO kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat. Voor overige vragen kunt u bellen met het secretariaat.

Telefoonnummer SOGA: 036-53.38.350

Adresgegevens

Stichting SOGA
Wagenmakerbaan 39
1315 BG  Almere

Openingstijden:

Maandag       10:00 – 15:00 uur
Di.- don.           9:00 – 15:00 uur
Woensdag     10:00 – 12:00 uur

© Stichting SOGA, Alle rechten voorbehouden
Ontwerp en realisatie - WSonline