Mensen met een beperking (lichamelijk, horen, zien en geestelijk), willen volop meedoen in het maatschappelijk leven. Dat betekent dat men individueel en zonder hulp van anderen zich vrijelijk moet kunnen bewegen, met rolstoel of scootmobiel, met de blindengeleidehond of hulphond of met andere toegevoegde hulpmiddelen.

De werkgroep Toegankelijkheid toetst de toegankelijkheid van gebouwen (in en om gebouwen) en de openbare ruimte (openbare weg, parken, pleinen etc.) op basis van;

Bereikbaarheid, o.a. paden, bushaltes, wegen en miva-parkeerplaatsen. Dus van aankomst tot toegang.

Toegankelijkheid, o.a. drempels, doorgangen, hellingen, liften en miva-toiletten. Dus het vrijelijk kunnen bewegen binnen gebouwen en openbare ruimte.

pdfRolstoeltoegankelijke restaurants 2017

pdfRolstoeltoegankelijke winkels en gebouwen 2017

Bruikbaarheid, De vraag of mensen met een beperking zich zelfstandig kunnen redden. Zoals mag mijn blindengeleidehond of hulphond mee naar binnen? Kan ik overal bij? Moet mijn scootmobiel buiten of in de hal blijven staan? Enz.

Overleg over toegankelijkheid wordt door de werkgroep gevoerd met diverse partijen, zoals gemeentelijke instellingen en andere betrokken instanties en ook worden klachten over toegankelijkheid zorgvuldig afgehandeld. De werkgroep werkt op basis van het ITS creteria (Internationaal Toegankelijkheids Symbool).

Vragen over Toegankelijkheid kunnen altijd aan de SOGA worden gericht en zullen zoveel mogelijk naar tevredenheid worden opgelost.

SOGA Nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op de SOGA Nieuwsbrief door gebruik te maken van het CONTACT formulier met vermelding ABONNEMENT NIEUWSBRIEF, voor het formulier
klik hier.

Inloopspreekuur

Iedere donderdag tussen 10:30 en 13:00 uur kunt u bij de SOGA terecht omtrent al uw vragen in het kader van de WMO, lees hier voor meer informatie.

SOGA Activiteiten

Klik op een van onderstaande regels voor meer informatie.

Copyright © 2018 Stichting SOGA